فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح

فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح

فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح و با عنوان بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 121
حجم 400 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

در سال‌هاي اخير، سازمان‌ها و شركت‌هاي مختلف، پيوستن به روند دانش را آغاز كرده‌اند و مفاهيم جديدي چون كاردانشي ، دانش‌كار ، مديريت دانش ، و سازمان‌هاي دانشي ، خبر از شدت يافتن اين روند مي‌دهند. پيتر دراكر، با به‌كار‌گيري اين واژگان خبر از ايجاد نوع جديدي از سازمان‌ها مي‌دهد كه در آن‌ها به جاي قدرت بازو قدرت ذهن حاكميت دارد. براساس اين نظريه در آينده جوامعي مي‌توانند انتظار توسعه و پيشرفت داشته باشند كه از دانش بيشتري برخوردار باشند. به اين ترتيب برخورداري از منابع طبيعي نمي‌تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشي به توانمندي‌هايي دست مي‌يابد كه قادر است از نيروي اندك قدرتي عظيم بسازد (الواني، 1380 283). 

 

 

 

 

 

اين‌گونه سازمان‌ها با چالش‌هاي نويني روبرو هستند. امروزه شرايط و فضاي رقابتي سازمان‌ها بيش از پيش پيچيده و متغير شده است. اين فضا به‌سرعت در حال تغيير است به‌گونه‌اي كه براي بيشتر سازمان‌ها اين سرعت به مراتب بيش از سرعت پاسخگويي و توان تطبيق آن‌هاست. تغييرات مستمر دانش نيز وضعيت عدم تعادل جديدي براي سازمان‌ها به‌وجود آورده است. جريان بي‌پايان دانش، بازارها را در حالت تغيير مداوم قرار داده كه اين امر سازمان‌ها را ملزم به تغييرات مستمر مي‌كند (مشبكي و زارعي، 1382،  92).

 

 

 

 

 

مهمترين نقشي كه مي‌توان به مديريت دانش نسبت داد اين است كه آن را به‌عنوان يك متدولوژي تغيير در نظر بگيرند. مديريت دانش از يك طرف با جذب دانش‌هاي جديد به درون سيستم و از طرفي ديگر با اداره مؤثر آن دانش‌ها مي‌تواند مهم‌ترين عامل تغيير يك سازمان باشد .(Hales, 2001) دانـش به‌واسـطه نزديكي به تصميم‌ها و اقدامات سازماني به مراتب بيش از داده‌ها و اطلاعات مي‌تواند باعث بهبود عملكرد شده و در نتيجه كيفيت خدمات سازمان‌ها را بطور عام و سازمان‌هاي دولتي را به طور خاص بهبود بخشد (Hales & Kalucy, 2002:2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 

فصل دوم
بخش اول
2-1 فرهنگ سازماني
2-1-1 مقدمه    16
2-1-2 منشأ و چگونگي شكل‌گيري فرهنگ سازماني    17
2-1-3 تعريف مفهومي فرهنگ سازماني    18
2-1-4 انواع فرهنگ سازماني    22
2-1-5 ابعاد فرهنگ سازماني    24
2-1-6 مدل‌هاي فرهنگ سازماني    27
2-1-6-1 فرهنگ سازماني از ديدگاه هافستد    27
2-1-6-2 فرهنگ سازماني از ديدگاه شاين    28
2-1-6-3 فرهنگ سازماني از ديدگاه هرسي- بلانچارد    28
2-1-6-4 فرهنگ سازماني از ديدگاه كويين    29
2-1-6-5 فرهنگ سازماني از ديدگاه دنيسون    29
2-1-7 عوامل سازماني تأثيرگذار بر فرهنگ سازماني    34
2-1-8 مديريت فرهنگ سازماني    35
2-1-9 فرهنگ در سازمان‌هاي قدرت‌مدار    37
2-1-10 تحقيقات انجام شده در رابطه با فرهنگ سازماني    39
بخش دوم
2-2 مديريت دانش
2-2-1 مقدمه    42
2-2-2 تعاريف مفهوم داده، اطلاعات، دانش    43
2-2-2-1 مفهوم داده    43
2-2-2-2 مفهوم اطلاعات    44
2-2-2-3 مفهوم دانش    44
2-2-3 طبقه‌بندي انواع دانش    45
2-2-3-1 دانش از نظر نوناكا    46
2-2-3-2 دانش از نظر جورنا    46
2-2-3-3 دانش از نظر ماشلوپ    47
2-2-3-4 دانش از نظر ليدنر    48
2-2-4 عناصر و ويژگي‌هاي دانش    48
2-2-4-1 عناصر دانش    49
2-2-4-2 ويژگي‌هاي دانش    50
2-2-5 دانش آفريني در سازمان    53
2-2-6 تعريف مفهومي مديريت دانش    56
2-2-7 منشأ و چگونگي شكل‌گيري مديريت دانش    57
2-2-8 اصول مديريت دانش    61
2-2-9 اهداف مديريت دانش    63
2-2-10 تئوري‌هاي مديريت دانش    64
2-2-10-1 تئوري‌هاي مديريت دانش جامع    64
2-2-10-2 تئوري‌هاي مديريت دانش تيمي    66
2-2-10-3 تئوري‌هاي مديريت دانش جامعه‌گرا    67
2-2-11 مؤلفه‌هاي مديريت دانش    68
2-2-12 مدل‌هاي مديريت دانش    69
2-2-12-1مدل بويست    71
2-2-12-2 مدل شش بعدي    72
2-2-12-3 مدل نوناكا    73
2-2-12-4 مدل رن جانسون    76
2-2-14-5 مدل استيوهالس    77
2-2-13 موانع مديريت دانش    79
2-2-14 تحقيقات انجام شده در ارتباط با مديريت دانش    82
2-2-14-1 پژوهش گلد    82
2-2-14-2 پژوهش موهرمان    83
2-2-14-3 پژوهش ريگانز و مك اويلي    84

بخش سوم
2-3 نيروي دريايي ج. ا. ا
2-3-1 مقدمه    86
2-3-2 نيروي دريايي ج. ا. ا    87

 

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح از free


مطالب تصادفی